Ráda byste si před návratem do pracovního procesu z rodičovské dovolené doplnila své vzdělání o rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách?

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Vám rozšíří obzory

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách můžete absolvovat ve Vzdělávací agentuře Seduca. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Obsahem splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon. Kurz je pravidelně otevírán hned v několika městech České republiky. Na webových stránkách Vzdělávací agentury Seduca najdete informace o tom, zda je kurz možné absolvovat také v místech Vašeho bydliště nebo v jeho okolí. Další informace Vám rádi poskytnou také zaměstnanci Vzdělávací agentury Seduca. Jejich kontaktní údaje najdete zde www.seduca.cz/kontakt. Kurz je rozdělen na dvě části a to praktickou a teoretickou. V praktické části budete moci uplatnit nabyté informace z odborně zaměřených přednášek.

Zajistěte si dopředu také místo v některém z dalších kurzů vzdělávání v sociálních službách

Možná se ptáte, proč si zvolit právě kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách od Vzdělávací agentury Seduca. Důvodů existuje hned několik. Především oceníte kvalitní tým lektorů, který se bude po celou dobu snažit Vám předat teoretické vědomosti v kontextu praxe. Pravděpodobně Vás překvapí také příznivá cena kurzu a možnost rozložit si kurzovné na splátky. Vzdělávací agentura Seduca poskytuje příležitost také k dalšímu vzdělávání v sociálních službách. Mezi nabízené novinky patří kurz s názvem Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem, Přístup k uživateli sociální služby z odlišného kulturního a náboženského prostředí nebo Uspokojení potřeb osob se zdravotním postižením v komunitním modelu péče.