V Americe bylo oznámeno, že se zakoupila licence na užívání nové revoluční technologie pro konverzi dědičné informace rostlin v zemědělství…

Výkonný ředitel Bayer ujistil veřejnost, že společnost nebude ohrožena, a že se nebude jednat o násilné zavádění GMO do Evropy. Nicméně budoucnost čeká mnoho firemních náprav v rámci nových vlastností ve výrobě. Již týden po oznámení této novinky začala změna způsobu tvorby genetické modifikace organismů, včetně zemědělských plodin. Jedná se o nový patent (CRISPR / cas9), jejichž autory jsou dva vědci z univerzity v Kalifornii a Berkeley.

Inovace slibuje mnohem větší přesnost změny v závislosti na organismu, lepší kontrolu celého procesu, méně nákladný postup, zkrátka výraznou změnu k lepšímu.

Revoluční změnou je,  že genetická změna může být provedena na několika místech současně v celém genomu (genetický materiál v buňce). Tato metoda je použitelná u všech organismů včetně člověka. Nejnovější výsledky v oblasti genetické manipulace slibují, že GMO, jak dnes známe, relativně rychle zmizí a stane se historií průkopnické fáze transgenní technologie.

Již v blízké budoucnosti s měnícími se technologiemi a aplikacemi nových metod, nevyhnutelně dojde ke změně GMO…