Jestli něco přivádí lidi k šílenství, když se ucházejí o zaměstnání, je to nejistota. Samozřejmě, že vždy chcete získat pracovní nabídku pro sebe, ale pokud vám náboráři poskytnou rychlou zpětnou vazbu o stavu vaší žádosti – i když je negativní – můžete se s tím obecně vypořádat docela dobře. Ty dny po pohovoru, kdy si nejste úplně jisti, jak si stojíte, však mohou být jednoduše k zešílení – zvláště pokud máte pocit, že jste odvedli docela dobrou práci.

I když pravděpodobně nikdy nebudete schopni se 100% jistotou říci, jakým směrem se personalista přiklání, existuje několik znaků, na které si můžete dávat pozor a které naznačují dobré zprávy.

Slyšíte „kdy“, ne „pokud“

Náboráři se snaží nevzbuzovat naděje kandidátů, takže často mluví obecně, jako „člověk na této pozici by dělal XYZ“ nebo „kdybyste byl přijat, začal byste v tuto dobu“. Pokud však pevně věří, že jste pro tuto práci ta pravá osoba , může se to neúmyslně objevit v jejich volbě slov.

Slova jako „tady budete pracovat“ nebo „naše recepční vám pomůže se školením v oblasti lidských zdrojů“ jsou silným ukazatelem toho, že o vás uvažují jako o osobě, která by mohla tuto pracovní pozici zastávat.

Sledujte jejich řeč těla

V podobném duchu, i když se tazatel snaží působit neutrálně, jeho řeč těla může naznačovat jeho nadšení vámi jako kandidáta.

„Kývání hlavou, pohyby nohou, příjemné „mhmm“ a další zvuky jsou jistými známkami toho, že vás chtějí.“ Po takových projevech máte téměř jistotu, že vysněná práce Ústí nad Labem je vaše.

Konverzace se změní na neformální

Podstatou pohovoru bude náplň práce – koneckonců tak tazatel určuje, zda se pro danou práci hodíte nebo ne. Ale pokud se poté konverzace stočí k běžným věcem, je to dobré znamení.

Pokud v určitém okamžiku náborový manažer přestane mluvit o byznysu a pohovor se změní spíše na neformální, přátelskou konverzaci, je to nepochybné znamení, že jste na náborového manažera udělali dojem.

Jak se dostat na pohovor?

Nabídky práce z různých oborů objevíte na spolehlivém pracovním webu cz.jobimi.com. Web disponuje aktuálními pracovními nabídky, čímž se zvyšuje šance na pohovor.