O dražby nemovitostí v exekuci se zajímá hodně lidí a pokud jsou v zajímavé lokalitě, bývá o ně značný zájem, čemuž odpovídá i vysoká cena. Tato forma nákupu má ale řadu rizik.

Problematické odhady, nedostatečné informace

Znalců je mnoho a málokterý z nich je natolik kvalitní, aby se jeho odhadům dalo stoprocentně věřit. Velká část z nich pracuje pouze s nabídkovými cenami nemovitostí, nikoliv s reálnými tržními, které bývají často výrazně nižší. Tak se stává, že vyvolávací cena, která by měla odpovídat dvěma třetinám ceny odhadní, odpovídá ve skutečnosti reální tržní ceně.

Navíc nemá odhadce vždy možnost skutečně prověřit kvalitu nemovitosti. Málokterý vlastník předlužené nemovitosti se znalcem ochotně spolupracuje, nebo jej vůbec nepustí dovnitř. Jak může potom odhadce objektivně stanovit hodnotu nemovitosti, která může být uvnitř „vybydlená“. Pak je riziko, že zájemce kupuje „zajíce v pytli“.

Také je třeba vzít v úvahu, že od odhadu k dražbě uplyne obvykle rok i více. Za tuto dobu dojde k pohybu cen či ke zdevastování nemovitosti.

Daň z nemovitosti a další právní komplikace

Při dražbě nemovitosti neplatí daň z převodu prodávající ale vydražitel. Zadlužení nemovitosti znamená jistá úřední břemena, na jejichž vypořádání musí vydražitel čekat. Výmazy exekučních příkazů a zástavních práv často trvají i více než půl roku. Dalšími komplikacemi mohou být nově objevené nájemní smlouvy, předkupní právo a jiné závazky.

Na hladké předání nemovitosti zapomeňte

Obvykle se původní vlastníci odmítají vystěhovat. Předem je třeba se na tuto situaci připravit a lze před vystěhováním předpokládat demolice interiéru, mnohdy velice důkladné. Následná renovace stojí nového majitele čas a peníze.

Výhody

Celou řadu komplikací a nevýhod může vyvažovat jedna výhoda, a to je výrazně nižší kupní cena. V lukrativních lokalitách s ní počítat nelze, jelikož zájem bude nejspíš hodně velký. V méně lukrativních oblastech ovšem můžete být jedním z mála zájemců. Platí to nejvíce u rekreačních chalup, u kterých může být dražba výhodnou příležitostí.