Jako každé jiné stroje, podléhají i jednoúčelové stroje po mnoha letech opotřebení. Také mluvím o morálním zastarání, což znamená, že jejich technické parametry a schopnosti již neodpovídají současným moderním technologiím. To vše svádí k závěru, že takového jednoúčelové stroje, kterými jsou například soustruhy, vrtačky, frézky a jiné kovoobráběcí nebo dřevoobráběcí stroje jsou určeny pouze k sešrotování.

Ovšem nemusí to tak být vždy a naopak i značně opotřebené a zdevastované jednoúčelové stroje je možné vrátit opět do běžného provozu, kde mohou dobře sloužit řadu dalších let.

Kdo jednoúčelové stroje opravuje?

Zachráncem je společnost KONEL Zlín, která provádí opravy včetně generálních, repase a modernizace jednoúčelových strojů. Vedle opravárenství se firma KONEL zabývá také výrobou speciálních komponent pro automobilový, gumárenský, masný či dřevoobráběcí průmysl. Rovněž nabízí výrobu některých součástí používaných v oblasti kapalin a sypkých hmot.

Postup při opravách strojů

Pro majitele konvenčních jednoúčelových obráběcích strojů je činnost firmy KONEL Zlín nenahraditelná. Znamená pro ně značnou úsporu finančních prostředků, které nemusí vynakládat na zakoupení nových strojů. U společnosti KONEL si mohou objednat provedení oprav včetně generálních a výsledkem je dokonalá modernizace jednoúčelových strojů. Velice častým problémem obráběcích strojů bývají zastaralé řídící systémy. Mechanici firmy tyto řídící systémy vyměňují za nové, které jsou na úrovni současné techniky a vyhovují moderním požadavkům. V rámci opravy také odstraní variátory a převody, které nahradí pevným převodem a frekvenčním měničem.

Dřevoobráběcí stroje a pily

Dřevozpracovatelský průmysl se neobejde bez bezporuchového strojního vybavení, ke kterému patří zejména pily a odkorňovací či posunovací linky. Spolehlivým partnerem dřevozpracujících firem je proto společnost KONEL Zlín, která dřevoobráběcí stroje opravuje, modernizuje a udržuje v provozu. Za tímto účelem provádí měření a regulace pořezové rychlosti linek, stará se o řízení nakulování klád, řízení dopravníků a další činnosti včetně provádění servisu strojů.