Naplňuje vás pomoc druhým a přemýšlíte o tom, že byste se chtěli v této oblasti najít uplatnění? Vhodnou pozicí by pro vás mohla být práce pečovatelky.

Práce s duší

Pečovatelky bývají pro klienty mnohdy tím nejbližším člověkem, kterého mají. Je proto potřeba, aby osoba vykonávající tuto činnost disponovala nejen odbornými znalostmi, ale také velkou dávkou empatie a pochopení. Odborné znalosti si může doplnit jednoduše každý, ale lidskost a sounáležitost musí být člověku vlastní. Je to práce, která je náročná jak fyzicky, tak psychicky. Pečovatelky musí klientům poskytovat potřebnou péči, což většinou zahrnuje pomoc s úklidem, hygienou, obstarání nákupu, ale mnohdy stačí jen pouhá blízkost. Potřebné vzdělání je možné získat absolvováním speciálních kurzů.

Kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Kurz pro pečovatelky je zaměřen na získání poznatků z psychologie, sociologie, somatologie, práva, pedagogiky. Podmínkou je, aby měl zájemce o tento kurz ukončené základní vzdělání, byl starší 18 let a měl zdravotní i právní způsobilost pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách. Zájemci si mohou vybírat z několika center, kde chtějí kurz absolvovat. Kompletní přehled najdete na stránkách www.seduca.cz/kontakt. Výuka probíhá zpravidla v pátek a sobotu a jeho absolvování opravňuje pracovníky vykonávat pečovatelskou činnost pod dohledem sociálního pracovníka. Kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován MPSV a je možné jej hradit přes úřady práce.  Jeho absolventi jsou připraveni na výkon pracovníka v sociálních službách na základě teoretických a praktických znalostí, který absolvováním kurzu nabyli. Zároveň jsou schopni vykonávat přímou obslužnou činnost a poskytovat klientům zdravotní a sociální služby na profesionální úrovni, asistovat jim jak v domácím prostředí, tak ve specializovaných zařízeních při samoobslužných činnostech. Absolvováním kurzu by však vzdělávání pracovníků v sociálních službách nemělo končit. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi náročnou práci, předpokládá se také profesní rozvoj a pravidelné absolvování speciálních odborných kurzů a školení.