Jedním ze vzácných kovů vyskytujících se v zemské kůře je také palladium, kterému se také přezdívá „bílé zlato“. Na rozdíl od jiných drahých kovů je jeho výskyt jen velice omezený.

Praktické využití palladia je především v chemickém průmyslu, kde je v nejrůznějších podobách používáno jako účinný katalyzátor v řadě organických syntéz. Společně s platinou se využívá i v autokatalyzátorech sloužících k likvidaci škodlivých látek, jako nespálených uhlovodíků a oxidu uhelnatého z výfukových plynů. V omezené míře se palladium používá jako součást slitin pro výrobu šperků, především tzv. bílého zlata.

Možnosti investování

Stejně jako u jiných kovů jsou tři. První je možnost nákupu palladia ve fyzické formě, což ovšem znamená značné náklady, takže ze spekulačních hledisek není tato investice zajímavá. Druhou možností je investování do akcií společností těžících nebo zpracovávajících palladium. Většinou však tyto společnosti těží i jiné kovy, takže odhad úspěchu je složitý. Poslední možností je spekulovat přímo na cenu fyzického palladia, která je dána příslušnými fondy. Nejčastěji se pak obchoduje s využitím „futures“ kontraktů.

Spekulace na vývoj ceny

Obecně platí, že je třeba si uvědomit, kde vzniká nabídka a jak je velká. U palladia je to jednodušší v tom, že 80% celosvětových zásob je pouze na třech místech, a to v Severní Americe, Jihoafrické republice a Rusku, přičemž Rusko má téměř polovinu celkových zdrojů. Vývoj ceny určují většinou těžební společnosti, ale Ruská vláda má značný podíl na cenu palladia na trhu, což je u investice do „bílého zlata“ jedna z nevýhod. V USA a Kanadě se v důsledku tržního boomu s palladiem rozšiřuje působení společnosti Stillwater Mining, což je pro investory pozitivní zpráva, neboť se tak snižuje ruský vliv na trh s palladiem.