Ekologické myšlení se stále více dostává do podvědomí lidí. Platí to i o oblasti nakládání s odpadními vodami. Pokud není k dispozici veřejná kanalizace, nezbývá než si spolu se stavbou nového rodinného domu vybudovat septik, žumpu nebo čističku. Čističek odpadních vod je několik druhů a stavebníci mají někdy problém se v této problematice orientovat. Potřebné informace a odbornou pomoc každému zájemci poskytne rojekční kancelář ZAKRA.

Co ZAKRA nabízí?

Tato vodohospodářská projekční kancelář se specializuje na projekty pro koncové uživatele. Vznikla jako sesterská firma společnosti Vodoplan s.r.o., která se zaměřuje na velké projekty pro města a obce. Snahou ZAKRy je pomáhat lidem, kteří staví nebo rekonstruují dům a potřebují vyřešit problém s odpadními vodami nebo si chtějí vybudovat na svém pozemku domácí studnu. Pracovní tým tvoří projektanti vodohospodářských staveb, kteří spolupracují s každým klientem od samého počátku stavby a dokáží mu poradit i doporučit optimální řešení.

Projektování čističek odpadních vod

Tato činnost je specialitou společnosti ZAKRA, což by se řečí kuchařů dalo označit jako její „signature dish“. Projektování čističek odpadních vod považuje ZAKRA za přínos k ekologickému řešení odpadních vod. Ke každému zákazníkovi přistupuje projektová kancelář individuálně s ohledem na konkrétní podmínky. Celý projekt k ČOV lze vyřídit online. Projektanti se se zákazníkem spojí a na základě vašeho popisu konkrétní situace a díky současným online nástrojům, jsou schopni zpracovat projekt velmi rychle. Součástí projektu je i projednání všeho potřebného s příslušnými úřady.

Další služby

Vedle projektování čističek odpadních vod nabízí ZAKRA také další služby související s bydlením. Pomáhá při řešení kanalizačních či vodovodních přípojek, zajišťuje projektovou dokumentaci včetně hydrologického posudku při stavbě studny a také projektuje retenční nádrže. Tento způsob zadržování dešťové vody je v současnosti velice aktuální a populární. Retenční nádrže jsou prostě „trendy“ a navíc může zákazník ušetřit využitím státní dotace.