Běžní občané si stejně jako firmy nebo obce mohou objednat provedení nejrůznějších zahradnických prací, kterými se zabývá společnost RD servis. Náplní práce této firmy je péče o soukromé i veřejné travnaté plochy.

S údržbou trávníků souvisí také jejich zavlažování. Firma nabízí instalaci a zprovoznění zavlažovacích zařízení pro soukromníky, firmy, obce či sportovní kluby.

K zahradnickým pracím patří rovněž vysazování keřů a stromů, jejich prořezávání i kácení. Stromy se kácí podle místních podmínek buď klasickou směrovou technikou, nebo rizikovým kácením. Druhá metoda se provádí pomocí stromolezecké techniky a odřezáváním kmene stromu od koruny směrem dolů. Je-li dostatečný prostor pro výsuvnou plošinu, pak se tento způsob použije rovněž, ale je o poznání jednodušší a bezpečnější.

Mulčování

Jednou z dalších variant péče o travnaté plochy je mulčování. Je vhodné například na neudržovaných plochách, kde jsou potíže s velmi vysokou trávou a náletovými dřevinami. V těchto případech se uplatňuje mulčování vysoké trávy Prostějov, a to samozřejmě v severomoravském regionu, ovšem po dohodě i v jiných krajích.

Jak se provádí mulčování

Firma RD servis provádí mulčování vysoké trávy na neudržovaných pozemcích. Princip mulčování spočívá v posekání zarostlé plochy a v následném rozmělnění trávy, plevelů, křovin i náletových dřevin. Tato rozmělněná hmota se ponechá na pozemku, kde postupně zetleje a zapraví se do půdy. Firma provádí toto mulčování vysokých travin na dlouhodobě neudržovaných a zaplevelených plochách nejen rovinatých, ale i v obtížně přístupných, kopcovitých a svahovitých terénech. Všem zájemcům z řad soukromých osob i obcí nabízí poradenství ve věci mulčování nebo sekání vysoké trávy. Na základě pozvání přijedou pracovníci firmy zdarma na místo a posoudí daný stav.