Nedostatek informací nebo jejich nepřesná interpretace vede ve většně případů ke zkreslení pravého významu věcí. Platí to i v případě offshore podnikání, které je veřejností stále vnímáno jako něco tajemného, či dokonce nekalého.

Přispívají k tomu i média informující o praktikách některých kontraverzních podnikatelů.

Co je tedy offshore podnikání?

Nění na tom nic vyjímečného, protože je to podnikání jako každé jiné. Offshore společnost na rozdíl od akciových společností, společností s ručením omezeným a dalším způsobů podnikání využívá třetích (offshore) zemí. Jedná se o země, které umožňují optimalizovat daňové zatížení především podnikatelům z vyspělých států, které jim často vyměřují až neúměrně vysoké daně a tím mnohdy brzdí rozvoj jejich podnikatelských aktivit. Proto se pro tyto třetí země vžilo označení daňový ráj. Přitom to není nic pejorativního, ale pouze o snahu přilákat mezinárodní kapitl na své území a na oplátku nabídnout investorům výhody v podobě minimálního daňového zatížení, ale také ochrany majetku, anonymity vlastnictví a některých dalších. Jurisdikce těchto offshore zemí tedy umožňuje zahraničním podnikatelům investovat, ti ale musí podnikat mimo jejich území.

Co je třeba učinit k založení offshore společnosti?

Abyste se vyhnuli problémům, případně i porušení právních předpisů, je nejlepším způsobem využití služeb profesionálů, kteří mají jednak bohaté zkušenosti se zakládáním offshore společností, a jednak si po několika letech vytvořili potřebné kontakty s úřady, ministerstvy, bankami a dalšími institucemi v zemích, které lze označit jako daňové ráje, či jako zóna volného obchodu. Běžný podnikatel se bez tohoto zázemí neobejde a většinou se založením offshore společností neuspěje.

Tyto služby nabízí a poskytuje společnost Winston Wolfe & Co. sídlící v Dubaji, která je registračním agentem licencovaným vládou Spojených arabských emirátů. Mezi daňové ráje lze počítat také například Seychelské ostrovy, Marchallovy ostrovy, Hong Kong, ale i USA, Švýcarsko, Velká Britanie a některé další. Potřebné informace získáte na webu ioffshore.cz