Byly časy, kdy kromě ukazatelů cesty žádné značky neexistovaly. V současné době však disponuje každá průměrná rodina minimálně jedním autem. Vozů je každý den na komunikacích tolik, že je zapotřebí dokonalý systém značení, jinak by byl všude neuvěřitelný chaos. Značka se však neinstaluje jen jednou za dlouhou dobu, často je třeba rychle zajistit značení, například v případě nehody nebo oprav komunikací. O značení se v České republice starají specializované společnosti, jako je TOP Znak s.r.o.

Značení si můžete koupit i pronajmout

Dopravní značení si můžete pořídit a to přímo na webu společnosti https://www.topznak.cz. V eshopu naleznete jak dopravní značky, tak i dopravní zařízení, dopravní zrcadla, parkovací sloupky a zábrany, zpomalovací prahy, vodící a prahy a mnoho příslušenství.

Kromě nákupu si můžete dopravní značení i pronajmout, pronájem zahrnuje veškeré svislé dopravní značení, plastové směrové desky Z4, leitboye, přechodné vodorovné značení, plastové nebo kovové zábrany, přechodové lávky pro pěší, dopravní kužely, světelnou signalizaci, plastová svodidla a další. Společnost vám značení dopraví až na místo realizace a osadí ho podle projektu DIO. U dopravního značení může zajistit každodenní kontrolu a také jeho udržování v provozuschopném stavu. Po demontáži uvede společnost komunikaci opět do původního stavu.

Pro pronájem dopravního značení je zapotřebí DIO potvrzený Policií ČR, dále DIR a objednávka emailem nebo poštou. Společnost se postará o montáž a demontáž svislého dopravního značení, ale také o aplikaci vodorovného dopravního značení. Další vyhledávanou službou je návrh a projektování dopravně inženýrského opatření, které vám společnost zajistí. Rovněž vám může zajistit pronájem pracovní plošiny. Je vaším cílem dopravní značení Praha? Společnost operuje nejen na území hlavního města, ale své služby vám poskytne kdekoliv po ČR.