Leon Eisenberg, tzv. “vědecký otec ADHD” ve svém posledním rozhovoru uvedl, že je tato nemoc ukázkovým příkladem fiktivní nemoci. V závislosti na psychiatrické zprávy získal cenu za dětský psychiatrický výzkum, byl lídrem v oblasti dětské psychiatrie po více než čtyřicet let. Ve svém celoživotním díle, Dr. Eisenberg pracoval na mnoha výzkumech, farmakologických zkouškách, a věnoval se rovněž sociální politice. Pracoval na teoriích autismu a sociálního lékařství a mnoho mnoho dalšího. Nyní vyvstává otázka – proč se tedy nyní tento významný muž snaží zdiskreditovat své životní dílo?

Téměř šest milionů dětí je ročně diagnostikováno ADHD nemocí. Podívejme se ale i třebas padesát let nazpět. Tehdy dítě, které se ve třídě nudilo a narušovalo hodinu, bylo označené za nevychovaného spratka. Jindy se projevovalo enormní leností, dnes pod ADHD (Attention Defficit hyperaktivity) spadá i hyperaktivita. Je zarážející, že s příchodem této “nemoci” je dnes každé dítě, které narušuje chod třídy a nebaví ho učení, okamžitě posíláno k pediatrovi. Přičemž 90% z takto posuzovaných dětí ve skutečnosti nedisponují žádný, abnormálním množstvím dopaminu. Je tak smutné, že dnes má věda pojmenování pro jakékoli chování a dítě je okamžitě diagnostikováno ADHD. Je to asi něco takového, jakože dnes vás doktor pošle k psychologovi už jen proto, že máte pochmurnou náladu z deštivého počasí.

Jeden s deseti amerických dětí tak bere naprosto zbytečně léky, protože mu doktor na základě školských prospěchů/neprospěchů stanoví tuto nemoc a předepíše denní medikamenty. Bohužel ty pak mohu vyvolávat další nežádoucí účinky, mezi kterými může vyvstat i tolik nebezpečná schizofrenie.

Jsou tak naše dětí v bezpečí, či není nakonec lepší, přistupovat k nim se studiem individuálně? Jedny z dalších nežádoucích účinků předepsaných léků vzbuzuje:

  • Zmatení
  • Nepřátelství, vztek
  • Halucinace
  • Manickou poruchu
  • Sebevražedné myšlenky
  • Ztrátu vědomí
  • Bludy
  • Pocit opilosti
  • Zneužití alkoholu

Je tohle opravdu léčba??? Dr. Edward C. Hamlyn se nechal slyšet, že ADHD je podvod, který připravuje děti na drogovou závislost, neustálá potřeba léků pro potlačení případných společensky nepřijatelných postojů pak totiž bude v pozdějším věku vyžadovat silná antidepresiva.

zdroj