Stát se společníkem ve firmě lze dvěma způsoby. První cesta je klasická a je spojena se zápisem do obchodního rejstříku. Druhá varianta je označovaná jako možnost být tichý společníkUž v úvodu je nutné říci, že se jedná o cestu, která je podstatně jednodušší. To ale není jediná výhoda, která se této možnosti týká.

Sepsání smlouvy není složité ani drahé

Určitě se vyvarujte různým smlouvám staženým z internetu. Vhodné je mít takovou, která bude sepsána advokátem v oblasti daňového práva. Na kolik může vyjít? Jsou subjekty, které ji nabízejí za cenu nižší, než jsou 2 000 Kč. Jistotou je, že daná smlouva:

  • Bude odpovídat § 2747–2755 občanského zákoníku
  • Bude na míru vašim potřebám
  • Nebude zvýhodňovat ani znevýhodňovat žádnou stranu

Právo být platným členem firmy

Tichý společník nemusí být jenom osobou v pozadí, která bude dostávat pravidelný podíl na zisku. Mnoho tichých společníků se zajímá o to, jak se firmě daří. A to tak, že nahlížejí do smluv a jiné dokumentace, kontrolují účetní doklady, nebo mají svůj hlas v rámci rozhodovacích procesů. Stejně, jako by ve firmě reálně figurovali.

Tichý společník je v anonymitě

Anonymita není stoprocentní, jelikož stále existuje ona smlouva o tichém společenství, která je ve společnosti uložena. K té se ale dostanou jenom určení lidé. V praxi to znamená, že osoba tichého společníka nikde nefiguruje a běžně je ve struktuře firmy zcela nedohledatelná – na rozdíl od klasického společníka, který je veřejně uváděn v obchodním rejstříku.

Může se jednat o fyzickou i právnickou osobu

Velkým kladem tichého společenství je také to, že se společníkem nemusí stát nutně jenom fyzická osoba. Může se jednat také o právnickou osobu. Tedy o jinou firmu, která tímto způsobem, tedy částečně anonymně, vstoupí do firmy druhé. Ani tento postup není rozhodně ničím neobvyklým. Právě naopak.