Je partner nebo partnerka alkoholik? Tuto otázku si bohužel pokládá celá řada z nás. Nadměrného pití alkoholu si nejde nevšimnout. Příznaků je hned několik a je třeba jim přikládat váhu, jinak to může mít špatný konec.

Nadměrné pití alkoholu je velice nebezpečné, ubližujeme tím nejen sobě, ale také svému okolí. Nejedná se však o věc, která by se nedala léčit. Závislost na alkoholu je skutečně léčitelná, ovšem nejdříve je třeba rozpoznat příznaky. Jak tedy závislost na alkoholu poznáme?

Nejlepší by sice bylo, kdybychom touto “nemocí” neonemocněli, ovšem pokud s nadměrnou konzumací alkoholu přijdeme do styku my nebo někdo v našem okolí, měli bychom s tím něco dělat. Nejlépe bychom hned měli vyhledat odbornou pomoc, dokud se závislost nebude stupňovat.

Jak již bylo zmíněno, existuje mnoho příznaků alkoholismu. Zmiňme si nejčastější z nich, nad nimiž by se nemělo jen mávnout rukou.

• Tajné pití

Tajné pití ihned prozradí, že je s vámi něco v nepořádku, že jste na alkoholu závislý. Kdo pije tajně, ten sám ví, že se bez alkoholu neobejde, ovšem nechce to tímto gestem přiznat svému okolí.

• Trvalé myšlenky na alkohol

Pokud se jedinec nemůže zbavit pomyšlení na alkohol, závislost dorazila. V takovém případě je třeba co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc, aby se do hlavy dostaly i zcela jiné myšlenky.

• Odcizení

Se závislostí na alkoholu přijde také odcizení od svých blízkých, od rodiny i přátel. Dojde ke změnám v rodinném prostředí, vznikají spory, mnohdy se přichází o přátele či o rodinu. Jelikož se svět alkoholika točí jen kolem alkoholu, alkoholu se všechno podřizuje, ztrácí se zájem o vnější svět, a to právě i o rodinu a nejbližší přátele.

• Špatný zdravotní stav

S rozvojem závislosti na alkoholu přichází také zhoršení zdravotního stavu, a to jak po psychické stránce, tak po té fyzické. Nadměrné pití alkoholu zatěžuje především játra a zažívací systém. Závislý zanedbává svou výživu, což spěje k poruchám zdraví.

V případě, že jste u sebe nebo u někoho z vašeho blízkého okolí příznaky alkoholismu zaznamenali, vyhledejte odbornou pomoc v podobě Neocentrum, kde vám i vašim blízkým pomohou. Více informací na www.neocentrum.cz.