Slyšeli jste o meditačních pyramidách? Jedná se o místo, kde je člověku zkrátka dobře, kde si může číst a odpočívat. Mnozí lidé jsou toho názoru, že meditační pyramidy jsou léčivé. Dokonce se meditačním pyramidám přezdívá “léčivé pyramidy”, ale otázkou je, jestli je toto označení pravdivé nebo ne.

Meditační pyramidy nejsou léčivé v pravém slova smyslu. Jedná se pouze o prostor určený k meditaci a odpočinku, léčení zde probíhá pouze po psychické stránce.

I když meditační pyramidy, kterým se také říká pyramidy energie nebo energetické pyramidy, nejsou léčivé v pravém slova smyslu, mají mnoho využití, kvůli kterým se vyplatí do meditační pyramidy investovat. Jaká využití to jsou?

• Odpočinek

Kouzlem meditačních pyramid je pyramidální energie. Jedná se o sloučeninu zemské energie a kosmické energie, která proudí v celé pyramidě. Právě pyramidální energie má mnohdy až léčivé účinky, dokáže doslova zázraky.

Nejprve ovlivňuje člověka, a to tak, že z jeho těla vyžene všechny neduhy, starosti, trápení a nahromaděné napětí se stresem. I několikaminutový pobyt v pyramidě se jako kdyby rovná několikatýdenní relaxaci nebo dovolené u moře. Člověk z pyramidy skutečně odchází s úlevou, odpočatý, jako kdyby spal dlouhé hodiny.

• Kvalitnější růst

Pyramida ovlivňuje také rostliny, konkrétně pyramidální energie ukrytá v ní ovlivňuje růst rostlin. Pokud se semínka přes zasazením do země dají do pyramidy, budou růst kvalitněji a rychleji, těšit se tedy můžete na hojnou úrodu.

V meditační pyramidě se také lze vyrobit pyramidální voda, a to tak, když vodu necháte v pyramidě. Pokud jí následně polejete rostliny, opět podpoříte jejich kvalitnější a hojnější růst.

• Ochrana před elektrosmogem

Další využití meditační pyramidy je to, že meditační pyramida (či chcete-li pyramida energie) slouží jako ochrana před elektrosmogem.