Existuje spousta způsobů, jak zajistit plynulost výrobního procesu a dosáhnout lepších výsledků. Kromě technologických vylepšení a zavádění nové techniky jsou to zdánlivě jednoduchá opatření. Jedním z nich je zlepšení pracovního prostředí a odstranění rizik vzniku pracovních úrazů. Pokud se v této oblasti dosáhne pozitivních změn, překvapivě to zlepší i samotný výrobní proces.

Co je to provozní slepota

Ve statistikách pracovních úrazů se nejvíce objevuje údaj o únavě a nepozornosti. Ovšem snad největší roli hraje jev, kterému se všeobecně říká provozní slepota. Pokud zaměstnanci denně pracují v jednom prostředí, přestávají časem vnímat různá bezpečnostní opatření v podobě výstražných cedulek a nápisů. Prevence pracovních úrazů je proto velice důležitá, ale sama o sobě je málo účinná. Daleko efektivnější je nová technologie, kterou nabízí firma Visap s.r.o., sídlící v obci Žerčice u Mladé Boleslavi.

Jak na provozní slepotu

Projekt Visap je zaměřen právě na provozní slepotu. Spočívá v mnohem účinnějším upozorňování na rizika, než jsou tradiční cedulky, nápisy či značky. Jeho podstatou je optická signalizace spočívající v promítání výstrah na podlahu přímo před pracovníky nebo na manipulační vozík či jiný stroj. Pokud se zaměstnanec rutinně pohybuje po pracovišti, přestane tradiční upozornění vnímat a může vstoupit přímo do jízdní dráhy vozíku. Pracovnímu úrazu velice snadno a účinně zabrání podlahová LED projekce, kdy je na podlahu promítnuta značka „Stop“, kterou nelze přehlédnout.

Přednosti projektu Visap

Cílem tohoto projektu je jednak vylepšování pracovního prostředí, zefektivňování výrobního procesu a zejména eliminování rizik vzniku pracovních úrazů. Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, probíhají veškerá opatření ve spolupráci s objednavatelem. Pracovníci společnosti Visap se nejprve seznámí s výrobním provozem, poté navrhnou konkrétní opatření, která pak po připomínkovém řízení zavedou do praxe. Výsledkem jsou lepší pracovní podmínky, efektivní výroba a dodržení plánu BOZP.