Průmyslová výroba patří mezi nejnáročnější druhy výroby. Manipuluje se s rozměrnými a těžkými náklady. Pro vyrobení velkého stroje je zapotřebí dalšího stroje. Existují nástroje, který celý proces výroby, logistiku a vše kolem průmyslové výroby ulehčují.

Jedním z nástrojů jsou mostové jeřáby – zdvihací zařízení, které ulehčuje přemosťování těžkým břemen.

Přemisťování břemen za pomoci mostového jeřábu

Mostové jeřáby patří mezi zavedené stroje, které pomáhají při průmyslové výrobě. Nejčastěji slouží pro přemisťování těžkých břemen ve výrobních halách, ale své místo najdou i na překladištích a skladištích. Výhodou mostového jeřábu je jeho nenáročnost na prostor.
Mostový jeřáb se skládá:

  • Pojezdové příčníky
  • Kočka se zdvihadlem
  • Lana a háky

Mostový jeřáb má obdélníkový tvar a jeho manipulační plocha je ovlivněna délkou a šířkou pojezdové dráhy mostu. Na mostu se nachází několik kolejnic, které usnadňují přesun a manipulaci s nákladem. Ve většině případu je mostový jeřáb umístěný ve výšce na pevných podpěrách. Ve výrobních halách se setkáte nejčastěji s rovnou dráhou mostového jeřábu, ale k dispozici je i v provedení do oblouku.

Co mostový jeřáb obsahuje

Dalším důležitým dílem tohoto důmyslného zařízení, je pojezdové ústrojí s pohonem pojezdu kočky. Dráha může být instalována pod most i opačně. Ke každému mostu pak patří zdvihadla. Každé zdvihadlo má různou nosnost a tak je dobré přemýšlet dopředu, s jakým materiálem budete manipulovat a jak silné zdvihadlo potřebujete. Výhodou mostu je možnost upravení jeřábu do svislého směru manipulace. Pracovník ovládající mostový jeřáb operuje z bezpečnostní kabiny nebo za pomoci dálkového ovladače. Na trhu se můžete setkat jak s pevným ukotvením jeřábu za pomoci podepřených nohou, tak s pojezdovými kolejnicemi, které dovolují jednoduše manipulovat s celým jeřábem.