Věděli jste o tom, že podzemní vody mohou být zdrojem nebezpečného záření? Pokud věříte ve škodlivost podzemních vod, je třeba uvažovat i nad tím, co dělat, aby se minimalizovalo takové záření a abychom v tomto boji posílili naše fyzické i duševní zdraví.

Bohužel skutečnost je taková, že podzemní voda je všude. V některých částech Chorvatska je dokonce prakticky nemožné se jí vyhnout – může být v každé hloubce i šířce. Přičemž zmiňované záření, které se uvolňuje z oné podzemní vody, vzniká reakcí mezi molekulou vody a minerálních látek, které jsou v zemi. Toto záření je závislé na dynamice, množství a rychlosti toku vody. Smutným faktem je pak to, že toto záření podzemní vody je nebezpečné zejména v místě, kde spíte a kde trávíte většinu svého času během dne a nakonec i v průběhu let.

Někteří lidé jsou sice odolnější, než jiní, ale výzkumy stejně ukázaly, že po deseti letech stálého setrvání v místě, kde se vyskytuje toto záření podzemní vody, se u člověka může projevit mnoho chronických a smrtelných chorob.

Existují dvě různé sítě záření:

  1. Hartmanova síť
  2. Curryho mříž

Tzv. “Hartmannova síť” je ve tvaru obdélníku a linky se evidentně pohybují v magnetickém poli v rozmezí severu a jihu, východu a západu. Uvnitř něj je pak podzemní voda. “Curryho diagonální síť” se pak od Hartmannovy sítě liší polohou a strukturou. Navíc je považována za biologicky bezpečnější. Eventuální místo, kde se tyto dvě sítě prolínají, je velmi nebezpečné a je nutné se mu vyhýbat, protože velmi vážně ohrožují naše zdraví.

Objevení těchto míst vyžaduje speciální zařízení, na základě kterého je pak jako řešení vhodné například vyměnit postel za skříň a podobné alternativy, které se ve vaší domácnosti nabízejí. Každopádně kusy nábytku, které denně užíváte nejvíce hodin, musí být na co nejneutrálnějším poli.

Rovněž pokud jste teprve ve fázi výběru pozemku ke stavbě vašeho domu, pozvěte si na pozemek odborníky, kteří jsou schopni zjistit, zda tento pozemek není takto nebezpečný pro život. Můžete se tak radioaktivnímu poli vyhnout ještě dříve, než už bude pozdě, protože budete plně zabydleni na negativním místě. V kuloárech se také hovoří o případné první pomoci, mezi kterou se počítá speciální izolační materiál, který alespoň trochu snižuje vliv záření. Každopádně mějte na paměti, že máte-li již diagnostikována postižená místa ve vašem domě, nesmíte se na nich ve vlastním zájmu zdržovat více, než čtyři hodiny denně.

Proč je toto záření tak škodlivé? Jednoduše proto, že vůbec jakékoli záření má své polarity – pozitivní, negativní či neutrální. Například lidské receptory mají kladnou polaritu a při styku s negativní polaritou přicházejí do nerovnováhy, která způsobuje různé nemoci a nespočet zdravotních problémů  bolesti hlavy a svalů, dále křeče, apatii, nervozitu, problémy se srdcem, plícemi, či dokonce vysoký krevní tlak a problémy s ledvinami a močovými orgány. Ani leukémie a rakovina není v takovémto případě žádným překvapením. Smutné je, že většina postižených si začne uvědomovat své zdravotní problémy až v okamžiku, kdy není šance na léčbu…