Každý zaměstnavatel je povinen dbát na bezpečnost svých pracovníků během pracovního procesu. Seznamuje je s bezpečností práce, vytváří vhodné pracovní podmínky a v případě nutnosti vybavuje pracovníky potřebnými ochrannými pracovními prostředky. Přesto se občas může stát, že dojde k pracovnímu úrazu. Pokud dojde ke zranění během výkonu práce a vznikne pracovní úraz, má každý zaměstnanec nárok na odškodnění za vzniklou újmu.

Na koho se obrátit o pomoc?

Zákon ukládá každému zaměstnavateli uzavřít pojistku pro případ své odpovědnosti za škodu, kterou způsobí zaměstnanci při pracovním úrazu nebo vzniku nemoci z povolání. Zodpovědnost se na něj vztahuje bez ohledu na to, zda škodu zavinil přímo či nikoli.

Pokud se i vy dostanete do situace, kdy budete od svého zaměstnavatele žádat o odškodnění, ale přesně nebudete vědět, na co všechno máte nárok, neboť zákony a paragrafy jsou spletité, obraťte se na 1zdravotni, která pomáhá vyřizovat pracovní úraz odškodnění.

Svým klientům nabízí některé výhody. Patří mezi ně bezplatná prvotní analýza, žádné hrazení záloh předem a odměna pouze v případě kladného vyřízení odškodnění.

Jak postupovat v případě pracovního úrazu?

V případě pracovního úrazu je potřeba dodržet určité náležitosti, bez kterých se odškodnění neobejde. V první řadě je potřeba úraz nahlásit bezprostředně po té, co se stal. Další, co je důležité, je potřeba sepsat záznam o úrazu a zajištění případných důkazů – očití svědkové, případně fotografie. Tím se vyhnete možným sporům se zaměstnavatelem. V případě, že hledáte někoho kompetentního, kdo za vás bude jednat a vyřídí vše potřebné je to právě 1zdravotní. Bude od vás požadovat veškerou potřebnou dokumentaci. Pokud žádnou nemáte, zaměstnanci pojišťovny vám se vším pomohou.