Jste vlastníky majetku a hledáte způsob jak jej ochránit? Možným řešením je svěřenský fond do něhož můžete vložit majetek soukromý, ale i majetek společnosti. Svěřenecký fond nabízí celou řadu výhod.

Výhody svěřeneckých fondů

Fond a tudíž i majetek do něj vložený, je anonymní, bez jakékoli právní subjektivity. Nikde není uveden ani zakladatel ani osoba, které je fond určený. Veškerý majetek je registrován na svěřeneckého správce, tato skutečnost je také uvedena v dodatku majetku. Správce je také pověřený nejen péčí, ale i rozmnožováním majetku a stará se o naplňování účelů fondu. Nárok na majetek má pouze osoba či osoby určené jeho zakladatelem.

Svěřenecký fond může založit jak osoba fyzická, tak i právnická a to za účelem soukromým či veřejným. Do fondu lze vložit majetek movitý i nemovitý.

Svěřenecký fond nepodléhá dani z nabytí věcí nemovitých. Jestliže je fond založen pro případ úmrtí, osoby, jímž je určen, se tak vyhnou dědickému řízení a nevztahuje se na ně ani povinnosti platby dědické daně.

Majetek fondu je chráněn před případnými věřiteli, neblahými důsledky, které mohou vzniknout v případě rozvodu či nevhodného podnikání nebo zadlužení. Zápis svěřeneckého fondu do evidence svěřeneckých fondů nepodléhá žádnému poplatku.

Na koho se obrátit?

Pokud se rozhodnete pro tento způsob ochrany majetku, založení svěřeneckého fondu vám pomůže zařídit společnost Alpha Citizen. Všichni členové se snaží realizovat taková řešení, která budou vyhovovat individuálním požadavkům jednotlivých zájemců o spolupráci. Nabízejí prvotřídní a velmi kvalitní služby. Otázky právního poradenství řeší a vykonávají advokáti, činnost v oblasti daňové realizují daňoví poradci. Společnost patří mezi přímé poskytovatele služeb a to v oblasti Spojených arabských emirátů, kde je oficiálním registračním agentem licencovaným vládou Spojených arabských emirátů.